Jan Volejník (Broli) - webdesignérské studio Web Works

odskok na MENU odskok na SUBMENU odskok na PATIČKU
FLASH animace byla nahrazena!
Úvodní stránka Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Použité metodiky

Tvůrce této webové prezentace - Jan Volejník prohlašuje, že tyto webové stránky byly vytvořeny s ohledem na maximální přístupnost obsahu. Webová prezentace Web-Works.cz splňuje všechna důležitá pravidla nejznámnějších metodik používaných v České republice. Konkrétně se jedná o Best practice - Pravidla pro tvorbu přístupného webu vydaný MI ČR a Metodický návod Blind Friendly Web vydaný a průběžně aktualizovaný organizací SONS (http://www.sons.cz).

Zpracování

Struktura dokumentu je tvořena kódem validním dle DTD XHTML 1.0 Strict, formátování a vizuální stránka prezentace je zajištěna prostřednictvím CSS (kaskádových stylů). K dispozici je i speciální CSS soubor pro tisk. Jednotky velikosti textů jsou relativní, díky čemuž je uživateli umožněno přizpůsobit si velikost textu jeho potřebám. Použity jsou i 3 skryté odkazy pro přeskočení části obsahu stránky na menu, submenu resp. odkazy uvedené v patičce stránky.

Použité zkratky

Pro rychlejší a snazší prohlížení této prezentace jsou nadefinovány následující zkratky:

 • H: Homepage - domovská stránka příslušné jazykové mutace
 • 1: První položka hlavního menu (aktuality)
 • 2: Druhá položka hlavního menu (pár slov o Web-Works.cz)
 • 3: Třetí položka hlavního menu (webdesign)
 • 4: Čtvrtá položka hlavního menu (webmarketing)
 • 5: Pátá položka hlavního menu (webprogramming)
 • 6: Šestá položka hlavního menu (reference)
 • 7: Sedmá položka hlavního menu (ceník)
 • 8: Osmá položka hlavního menu (kontakt)
 • M: Odskok na položky hlavního menu
 • S: Odskok na položky submenu
 • B: Odskok na odkazy v patičce (bottom) stránky

Poznámka: V prostředí operačního systému Windows a při nastavení české klávesnice je třeba pro aktivaci klávesové zkratky použít klávesy Alt+Shift+zkratka.

Kontakt na autora

I přes veškerou naši snahu vytvořit tento web co nejpřístupnější, je možné, že se při prohlížení této webové prezentace setkáte s nějakými problémy. V takovém případě Vás prosíme, aby jste nám tuto skutečnost oznámili, abychom mohli co nejdříve sjednat nápravu. Děkujeme.

Jan Volejník, DiS.

moderní a kvalitní web nemusí být výsadou majetných firem...
Copyright © 2006 - 2019 Jan Volejník
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2019 Jan Volejník
All rights reserved