Jan Volejník (Broli) - webdesignérské studio Web Works

odskok na MENU odskok na SUBMENU odskok na PATIČKU
FLASH animace byla nahrazena!

Řízená dokumentace

Řízená dokumentace

Řízená dokumentace je intranetová aplikace pro elektronické potvrzování vnitropodnikové dokumentace. Tento systém řeší problém mnoha velkých firem. Tímto problémem je složitá administrativa. Vydávání nových dokumentů, seznamování zaměstnanců s těmito dokumenty a hlavně zjišťování stavu potvrzování, je ve velkých firmách s mnoha zaměstnanci velmi obtížné. Řízená dokumentace umožňuje nahradit zdlouhavé a problematické "papírové" potvrzování dokumentů mnohem efektivnějším eletronickým způsobem.

moderní a kvalitní web nemusí být výsadou majetných firem...
Copyright © 2006 - 2019 Jan Volejník
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2019 Jan Volejník
All rights reserved