Jan Volejník (Broli) - webdesignérské studio Web Works

odskok na MENU odskok na SUBMENU odskok na PATIČKU
FLASH animace byla nahrazena!

Task Reminder

Task Reminder

Internetová/intranetová aplikace pro automatické zasílání upozornění na periodicky se opakující úkoly. Upozornění jsou zasílány ve formě elektronické zprávy, kterou systém generuje na základě globálního nastavení aplikace i uživatelského nastavení konkrétního úkolu (upomínky).

Princip aplikace je založen na pravidelném spouštění kontroly událostí pomocí plánovače úloh (ve Windows) či Cronu (na Linuxu). Aplikaci je možné provozovat i na serverech se zapnutým SAFE MODE. Přístup uživatelů je podmíněn zadáním uživatelského jména a hesla. Heslo není z bezpečnsotních důvodů v databázi ukládáno, uložen je pouze je MD5 otisk. Pro případ zapomenutí uživatelského jména a hesla je systém opatřen mechanismem pro automatické vygenerování nového hesla a jeho zaslání na e-mailovou adresu uživatele.

Systém obsahuje 3 stupně uživatelských oprávnění - běžný uživatel, koordinátor a administrátor. Běžný uživatel má možnost editovat svoje osobní údaje, vytvářet, editovat a odstraňovat své upomínky na úkoly a kontrolovat předešlé datumy potvrzení splnění jednotlivých úkolů. Koordinátor má navíc přístup k upomínkám i ostatních uživatelů. Administrátor má dále navíc přístup ke správě uživatelů a aplikace. Zde je možné změnit globální nastavení aplikace, spustit ruční kontrolu událostí a procházet detailní LOG záznamy o kontrolách událostí a jejich výsledcích.

  • použité technologie: PHP, MySQL, Smarty Template Engine, ADOdb
  • DTD a CSS: XHTML 1.0 Strict, CSS 2 - externí styly včetně speciálního stylu (šablony) pro tisk
  • Zadavatel: Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
moderní a kvalitní web nemusí být výsadou majetných firem...
Copyright © 2006 - 2019 Jan Volejník
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2019 Jan Volejník
All rights reserved