Jan Volejník (Broli) - webdesignérské studio Web Works

odskok na MENU odskok na SUBMENU odskok na PATIČKU
FLASH animace byla nahrazena!

Brunnthaller - CS s.r.o.

http://www.brunnthaller.com

Brunnthaller - CS s.r.o.

Společnost Brunnthaller - CS s.r.o. působí na našem trhu již řadu let především v oblasti výroby a dodávky stájové technologie, zařízení pro chovy. Kromě našeho trhu společnost úspěšně expanduje i na trhy zahraniční, především pak do Ruska. Produktový web tato společnost již několik let měla, nicméně se rozhodla jej zcela přepracovat jak po grafické stránce, tak po stránce obsahové. Náš návrh řešení v konkurenci obstál a mohli jsme se tedy zhostit jeho realizace.

Z hlediska grafického zpracování jsme vycházeli především ze stávajícího Corporate Identity společnosti, navržené struktury prezentace a předpokládaného možného rozšiřování prezentace v budoucnu. Prezentace je oživena i menšími flash animacemi v záhlaví webu, které má možnost uživatel definovat až na úroveň jednotlivých produktů. Snažili jsme se vytvořit moderní, vizuálně výrazný, ale zároveň i přehledný a uživatelsky snadno použitelný web. Nakolik se nám to podařilo můžete posoudit na adrese www.brunnthaller.com.

"Srdcem" celé webové prezentace je administrační systém pro správu obsahu WebWorks WebCreator CMS, který umožňuje klientovi, aby si mohl kdykoliv snadno změnit nejen obsah stránek prezentace, ale i její strukturu a další nastavení. Rozšířen byl o nadstandardní moduly Aktuality a Katalog produktů. Nechybí ani například fulltextové vyhledávání v obsahu prezentace.

Katalog produktů byl pro účely této prezentace rozšířen o některé nové funkcionality. Jedná se například o již zmíněnou možnost volby grafického vizuálu pro daný produkt, možnost přiřazení souvisejících produktů, připojení dokumentů či obrázků ke stažení nebo formulář "Dotaz na produkt".

V první fázi byla prezentace spuštěna pouze s výchozí jazykovou mutací - češtinou. Do budoucna se však počítá s rozšířením o další jazykové mutace. S největší pravděpodobností se bude jednat o ruskou, anglickou a německou.

 

  • použité technologie: PHP, MySQL, Smarty Template Engine, ADOdb
  • DTD a CSS: XHTML 1.0 Strict, CSS 2 - externí styly včetně speciálního stylu (šablony) pro tisk
  • CMS: WebWorks WebCreator CMS + dodatečné moduly: Catalog, News
  • URL: www.brunnthaller.com
  • realizace: Q2-Q4 2008
moderní a kvalitní web nemusí být výsadou majetných firem...
Copyright © 2006 - 2019 Jan Volejník
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2019 Jan Volejník
All rights reserved