Jan Volejník (Broli) - webdesignérské studio Web Works

odskok na MENU odskok na SUBMENU odskok na PATIČKU
FLASH animace byla nahrazena!

Česká asociace právniček, o.s.

http://www.ewla.cz

Česká asociace právniček, o.s.

České sdružení žen právniček je dobrovolným profesním sdružením žen právniček, které bylo založeno z podnětu Evropského sdružení žen právniček (European Women Lawyers Association, www.ewla.org). Sdružuje právničky ze všech oborů práva, to je soudkyně, advokátky, notářky, státní zástupkyně, podnikové právničky a také studentky práv. Cíle tohoto sdružení jsou vyjádřeny v programovém prohlášení, které je uvedeno dále a které spočívá především ve snaze zvýšit právní vědomí občanů a zlepšit mravní a kulturní úroveň společnosti výkonem své profese.

Naším společným cílem bylo vytvoření jednoduchých, přehledných a vkusných webových stránek pro účely prezentace tohoto občanského sdružení, jeho činnosti a aktivit. Důležitými požadavky byla alespoň částečná možnost uživatelské správy obsahu jednotlivých stránek a pokud možno co nejmenší finanční náročnost realizace.

Řešením byla realizace webové prezentace založené na redakčním systému WebWorks WebEditor WES. Tato aplikace představuje "odlehčenou" variantu plnohodnotného systému pro správu obsahu WebWorks WebCreator CMS. Uživatel sice nemá možnost vytvářet nové stránky, ale obsah těch stávajících má zcela pod svoji kontrolou, což bylo pro tento konkrétní případ zcela dostačující.

 

  • použité technologie: PHP, MySQL, Smarty Template Engine, ADOdb
  • DTD a CSS: XHTML 1.0 Strict, CSS 2 - externí styly včetně speciálního stylu (šablony) pro tisk
  • CMS: WebWorks WebEditor WES
  • URL: www.ewla.cz
  • realizace: Q4 2009
moderní a kvalitní web nemusí být výsadou majetných firem...
Copyright © 2006 - 2019 Jan Volejník
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2019 Jan Volejník
All rights reserved