Jan Volejník (Broli) - webdesignérské studio Web Works

odskok na MENU odskok na SUBMENU odskok na PATIČKU
FLASH animace byla nahrazena!

Media set

http://www.mediasetbox.cz

Media set

Primárním účelem projektu Mediální výchova na gymnáziích je napomoci pedagogům a studentům pardubických gymnázií s výukou mediální výchovy jako povinné součásti vzdělávání.Sekundárním účelem je přispět k osvětě a zvýšení informovanosti o mediální gramotnosti - jako novodobé kompetenci mezi žáky, studenty a pedagogy ostatních škol v Pardubickém kraji. Projekt se zaměřuje na oblast metodické a informační podpory cílové skupiny a rozvoj jejího aktivního přístupu k výuce a vzdělávání k mediální gramotnosti.

Oficiální webová prezentace tohoto projektu www.mediasetbox.cz  je postavena na redakčním systému  WebWorks WebCreator CMS, který umožňuje její snadnou správu a do budoucna i plánované rozšíření o další specifické funkcionality. V tuto chvíli (po dokončené první fáze realizace  portálu) web využívá standardní moduly Text a Mapu webu a dále modul Aktuality, který byl upraven pro účely prezentace připravovaných akcí a archivu již konaných akcí.

Grafická podoba portálu byla dodána klientem, resp. grafikem zajišťujícím celkovou identitu projektu. Z naší strany byla zajištěna vlastní realizace spočívající v přípravě šablon a implementaci  systému pro správu obsahu.

 

  • použité technologie: PHP, MySQL, Smarty Template Engine, ADOdb
  • DTD a CSS: XHTML 1.0 Strict, CSS 2 - externí styly včetně speciálního stylu (šablony) pro tisk
  • CMS: WebWorks WebCreator CMS + rozšiřující modul Aktuality
  • URL: www.mediasetbox.cz
  • realizace: Q1-Q2 2010
moderní a kvalitní web nemusí být výsadou majetných firem...
Copyright © 2006 - 2019 Jan Volejník
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2019 Jan Volejník
All rights reserved