Jan Volejník (Broli) - webdesignérské studio Web Works

odskok na MENU odskok na SUBMENU odskok na PATIČKU
FLASH animace byla nahrazena!

MOVER spol. s r.o.

http://www.mover.cz

MOVER spol. s r.o.

Firma MOVER spol. s r.o.zajišťuje kompletní dodávky a montáže stájových technologií pro zemědělské účely. Dalším výrobním programem pro zemědělství jsou míchárny krmiv, posklizňové linky. Jednou z hlavních náplní výrobního programu jsou ocelové konstrukce (OK), které lze rozdělit na dvě skupiny. První skupina ocelových konstrukcí je nová typová řada OK hal, určených nejen pro zemědělské stavby, ale také pro stavby skladovacích hal, seníků, výrobních objektů, autoservisů, marketů apod. Druhou skupinou jsou poté typické ocelové konstrukce jako jsou např. fotbalové stadiony, telekomunikační stožáry, věže, zásobníky apod. Firma MOVER spol. s r.o. má dlouholetou tradici a bohaté reference.

Požadavkem byla realizace zcela nových webových stránek za účelem obecné prezentace firmy a zároveň i online nabídky produktů a nabízených služeb - tedy s katalogem produktů. Důležitá byla také přehlednost prezentace a s tím spojená snadná orientace návštěvníka - potencionálního zájemce. Již při návrhu grafického vzhledu jsme se tedy snažili, aby důležité kontaktní informace byly snadno dostupné z každé stránky a zákadní navigační prvky byly na místech, která jsou obvyklá a něž jsou uživatelé internetu zvyklí. Na úvodní stránce se nám navíc podařilo zvýraznit hlavní kategorie katalogu produktů a služeb pomocí "produktového rozcestníku". Příchozí návštěvník se tak může dostat přímo k výpisu příslušné kategorie produktů jedním kliknutím.

Po technické stránce se jedná o řešení založeném na redakčním systému (resp. systému pro správu obsahu)  WebWorks WebCreator CMS. Základní sestava aplikace byla v tomto případě rozšířena o moduly Aktuality a Katalog produktů. Do budoucna je plánováno rozšíření webové prezentace o další jazykové mutace.

 

  • použité technologie: PHP, MySQL, Smarty Template Engine, ADOdb
  • DTD a CSS: XHTML 1.0 Strict, CSS 2 - externí styly včetně speciálního stylu (šablony) pro tisk
  • CMS: WebWorks WebCreator CMS
  • URL: www.mover.cz
  • realizace: Q1 2010
moderní a kvalitní web nemusí být výsadou majetných firem...
Copyright © 2006 - 2019 Jan Volejník
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2019 Jan Volejník
All rights reserved