Jan Volejník (Broli) - webdesignérské studio Web Works

odskok na MENU odskok na SUBMENU odskok na PATIČKU
FLASH animace byla nahrazena!

Vitamins 2006

http://www.vitamins.cz

VITAMINS 2006

Webová prezentace mezinárodní konference VITAMINS 2006 vyrobená pro firmu Radanal s.r.o.. Prezentace je založená na systému pro správu obsahu - WebWorks WebCreator CMS. Skládá se z české a anglické jazykové mutace a kromě základních modulů aplikace WebWorks WebCreator CMS obsahuje i modul "Aktuality".

Při grafickém návrhu prezentace bylo nutné vycházet z dodaného loga a "vínové" barvy, v jejímž duchu se má tento ročník konference nést.

aktualizováno 9.3.2006

Na žádost klienta byly rozšířeny schopnosti systému WebWorks WebCreator CMS (a tedy i webové prezentace) o modul FormMaker. Jedná se o modul pro uživatelské vytváření a automatické zpracování formulářů. Jeho prioritním určením je v tomto případě zpracovávání elektronických přihlášek na konferenci. K tomuto účelu byl doplněn i speciální skript pro nadstandardní procesy zpracování získaných dat.

  • použité technologie: PHP, MySQL, Smarty Template Engine, ADOdb
  • DTD a CSS: XHTML 1.0 Strict, CSS 2 - externí styly včetně speciálního stylu (šablony) pro tisk
  • CMS: WebWorks WebCreator CMS + dodatečné moduly: News a FormMaker
  • realizace: prosinec 2005
moderní a kvalitní web nemusí být výsadou majetných firem...
Copyright © 2006 - 2019 Jan Volejník
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2019 Jan Volejník
All rights reserved