Jan Volejník (Broli) - webdesignérské studio Web Works

odskok na MENU odskok na SUBMENU odskok na PATIČKU
FLASH animace byla nahrazena!

Yogachica

http://www.yogachica.cz

Yogachica

Yogachica je webová prezentace lektorky jógy Petry Kalina Zappové.

Cílem webové stránky je kromě poskytnutí základních informací o józe jako takové především prezentace důležitých informací a aktualit týkajících se poskytovaných lekcí jógy. Tedy především harmonogram lekcí a aktuality.

Webovou prezentaci může její majitelka snadno spravovat prostřednictvím administračního systému WebWorks WebCreator CMS. Pro snadnější správu některých sekcí byla základní sestava CMS aplikace rozšířena o moduly News a Calendar. První je určen pro snadnou správu aktualit, včetně jejich exportu do RSS a druhý pro rychlou správu "kalendáře akcí", v tomto případě tedy spíš kalendáře lekcí.

Doplnění: Implementace kalendáře byla nakonec odebrána

  • použité technologie: PHP, MySQL, Smarty Template Engine, ADOdb
  • DTD a CSS: XHTML 1.0 Strict, CSS 2 - externí styly včetně speciálního stylu (šablony) pro tisk
  • CMS: WebWorks WebCreator CMS + dodatečné moduly: News a Calendar
  • URL: www.yogachica.cz
  • realizace: říjen 2011
moderní a kvalitní web nemusí být výsadou majetných firem...
Copyright © 2006 - 2019 Jan Volejník
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2019 Jan Volejník
All rights reserved