Jan Volejník (Broli) - webdesignérské studio Web Works

odskok na MENU odskok na SUBMENU odskok na PATIČKU
FLASH animace byla nahrazena!

Design - "tvář" webu

Kvalitu webu neurčují jenom moderní technologie a dodržování nejpřísnějších standardů, metodik a doporučení. Většina návštěvníků tyto aspekty stejně nedokáže patřičně posoudit. Na běžného uživatele zapůsobí ze všeho nejvíc grafická podoba webové prezentace - její design.

Při návrhu grafické podoby budoucí webové prezentace se tedy snažíme maximálně tohoto poznatku využít a vzhled webu nikterak nepodcenit. Ba naopak - snažíme se vytvořit unikální a atraktivní design, který návštěvníka zaujme. Zároveň se samozřejmě snažíme co nejvíce přiblížit představám zákazníka. Je pro nás mnohem lepší, pokud má zákazník konkrétní nebo alespoň částečnou představu o podobě své budoucí prezentace než když ji nechává zcela v naší režii a není schopen vybrat ani barevné schéma či dodat základní grafické podklady (logo, logotyp...). V takovém případě je velice obtížné vystihnout styl a vkus zákazníka.

Je důležité však myslet i na skryté aspekty. Moderní web by rozhodně neměl být plný obrázků. "Přeplácanost" se již prostě nenosí! Navíc i při stále se zvyšujících rychlostech připojení k Internetu, existuje velké procento uživatelů, kteří "surfují" prostřednictvím dial-up připojení. Pro tyto návštěvníky je důležité, aby velikost [kB] webové stránky byla co nejmenší a stránka se tedy načetla co nejdříve.

Rozvržení a formátování obsahu

Rozvržení dokumentu, neboli tzv. „layout" je velice důležitou součástí návrhu i realizace webových stránek. Bohužel je však toto velmi často podceňováno, což vede ke zcela zbytečnému znehodnocení jinak slušné webové prezentace.

Tvorba webové prezentace začíná u grafického návrhu v podobě obrázku. Ten je následně třeba „rozřezat" a opětovně „poskládat" do šablony, která bude sloužit jako základ prezentační části webu. Způsoby, jak tuto šablonu sestavit jsou dva.

Tabulkový layout

Prvním způsobem je použití „neviditelných tabulek". Tento velmi rozšířený způsob spočívá v tom, že celá stránka je tvořena soustavou různých a navzájem vnořených tabulek s nulovou šířkou okraje (border) obsahující jednotlivé části původního obrázku.

Výhodou je především to, že je tato metoda relativně snadná a nevyžaduje žádné zvláštní znalosti kodéra. Dále pak také to, že tímto způsobem je mnohem snazší docílit stejného zobrazení v různých prohlížečích.

Nevýhodou tohoto řešení je fakt, že některé prohlížeče (Internet Explorer) vykreslují tabulku až po jejím úplném načtení. V praxi to tedy znamená, že se webová stránka nevykreslí postupně, jak by tomu mělo správně být, ale až ve chvíli, kdy jsou přijata a zpracována všechna data - tedy celá tabulka.

Další nevýhodou je nepřehlednost tohoto řešení v případě úprav. Pokud je totiž stránka složitější, skládá se takovýto layout z velkého množství různě vnořených tabulek a i pro autora je poté obtížné se ve vlastním kódu vyznat a provést požadované změny.

CSS layout

Nejen tyto důvody tedy vedly ke vzniku jiného - elegantnějšího řešení. Tím je CSS layout, neboli layout tvořený pomocí kaskádových stylů (Cascading Style Sheets).

Kaskádové styly vznikly v roce 1997 a jedná se o kolekci metod pro grafickou úpravu webových stránek. Jejich hlavním principem je oddělení vlastního HTML kódu stránky a definice určující výsledný vzhled stránky (formátování obsahu). Pokud se tedy rozhodnete, že chcete změnit barvu písma, nemusíte na všech stránkách webové prezentace přepisovat jednotlivé tagy, resp. jejich atributy, ale přepíšete jen příslušnou definici v CSS souboru, který je ke stránce připojen.

Možnosti CSS jsou ohromné a stále se rozšiřují. Jedinou jejich slabinou je asi poněkud problematická podpora různých prohlížečů. Každý prohlížeč si totiž některé vlastnosti vysvětluje odlišně, z čehož poté vznikají problémy s odlišným vzhledem webové stránky v různých prohlížečích. V současné době neexistuje webový prohlížeč, který by všechny vlastnosti CSS interpretoval správně dle specifikací (k ověření schopností prohlížeče slouží např. „Acid2 Browser Test", který je možné si spustit ze stránky http://www.webstandards.org/act/acid2/). Nejspolehlivějšími prohlížeči jsou v tomto ohledu poslední verze prohlížečů Opera a Mozilla Firefox.

Jaké jsou tedy výhody CSS layoutu? Především je to již zmíněná rychlost zobrazování stránek. Dále úspornější, strukturovanější a ve výsledku i přehlednější kód, možnost změny stylu na jednom místě bez nutnosti zásahu do kódu stránky, možnost rozdílného pořadí textu v kódu a na stránce, logický vzhled v lineárních prohlížečích a mnohé další.

Moderní webová prezentace by měla být formátována pouze pomocí CSS, tagy typu <font> jsou nepřípustné a v XHTML se s nimi již ani nepočítá (i když prohlížeče je interpretují).

moderní a kvalitní web nemusí být výsadou majetných firem...
Copyright © 2006 - 2019 Jan Volejník
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2019 Jan Volejník
All rights reserved