Jan Volejník (Broli) - webdesignérské studio Web Works

odskok na MENU odskok na SUBMENU odskok na PATIČKU
FLASH animace byla nahrazena!

Standardy W3C

Webové stránky jsou „psány" v jazyce HTML (HyperText Markup Language), který má samozřejmě svá „pravidla pravopisu". Tato pravidla vydává a upravuje organizace W3C (World Wide Web Consorcium). Jejím cílem je dohlížet nad vývojem technologií a sjednocovat jednotlivé normy a postupy. Je však jen na vývojářích - webdesignérech, jak dobře dokáží tato pravidla dodržovat a jak je jejich kód validní dle příslušných norem. V ideálním případě by se v kódu webové stránky neměla objevit ani jedna chyba. V případě amatérských webových stránek je však naprosto běžné, že jedna stránka obsahuje desítky či stovky chyb. Moderní webové prohlížeče dokáží sice řadu těchto chyb ignorovat a stránku zobrazit relativně správně, nicméně v každém případě je čistý kód rozhodně lepší vizitkou a hlavně zárukou kvalitní interpretace obsahu.

Jak již bylo zmíněno, prohlížeče dokáží některé chyby vcelku dobře rozpoznat a přizpůsobit se jim, ale u některých chyb tomu tak není a může dojít k závažným chybám v interpretaci obsahu mající za následek „rozhození" obsahu webu, jeho úplného znepřístupnění, v extrémních případech i selhání webové prohlížeče. To nepochybně není nejlepší vizitkou prezentující se firmy.

Výsledné naše prezentace splňují po této stránce přísné normy dle DTD (definice typu dokumentu) XHTML 1.0 Strict či Transitional. Zdrojový kód prezentace je následně kontrolován oficiálními validačními nástroji W3C, které dokáží odhalit případné prohřešky proti standardům. V případě objevení nějaké chyby je tato samozřejmě ihned opravena a dokument opět zkontrolován.

Pro formátování obsahu stránku jsou výhradně používány externí CSS soubory - tzv. kaskádové styly. Toto řešení umožňuje flexibilní změnu designu všech stránek webové prezentace editací jednoho jediného souboru. I v případě CSS definic se snažíme maximálně dbát standardů konsorcia W3C. Zde však né za každou cenu. Na prvním místě je pro nás korektní zobrazení ve všech běžně používaných prohlížečích (hlavně pak Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox a Opera) a až poté validnost definic.

moderní a kvalitní web nemusí být výsadou majetných firem...
Copyright © 2006 - 2019 Jan Volejník
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2019 Jan Volejník
All rights reserved