Jan Volejník (Broli) - webdesignérské studio Web Works

odskok na MENU odskok na SUBMENU odskok na PATIČKU
FLASH animace byla nahrazena!
Úvodní stránka Webmarketing SEO - optimalizace pro vyhledávače

SEO - optimalizace pro vyhledávače

SEO - obecné informace

SEO je v posledních několika letech stále více zmiňovanou zkratkou anglického výrazu Search Engine Optimization neboli česky optimalizace pro vyhledávače. SEO je neplacenou složkou SEM (Search Internet Marketing). Zatímco placená část SEM se zabývá zviditelněním webové prezentace prostřednictvím placené reklamní kampaně, v SEO se za toto zviditelnění přímo neplatí, resp. se platí pouze člověku (firmě), která SEO provádí.

Oč tedy vlastně jde? K vyhledání informací na Internetu slouží převážně tzv. vyhledávače a katalogy. Příkladem vyhledávače je Google, příkladem katalogu Seznam.cz (i když je pravdou, že od roku 2005 je Seznam.cz zároveň i fulltextovým vyhledávačem). Rozdíl je v tom, že do katalogu musí být zadán odkaz na konkrétní stránky ručně a až teprve poté jej může katalog zahrnout do výsledků vyhledávání. Naopak vyhledávač si stránky dokáže najít sám, pomocí tzv. robotů. Pokud do vyhledávače zadáte hledané slovo, zobrazí Vám desítky, stovky, tisíce i milióny stránek odpovídajících zadanému výrazu. Řazení výsledků vyhledávání není však náhodné, jedná se výsledek řady faktorů a složitého výpočtu. Podle průzkumů si běžný uživatel prohlédne pouze prvních pár desítek výsledků vyhledávání. Cílem asi každého je tedy dostat svoji webovou stránku na co nejlepší pozici ve výsledcích vyhledávání. To je při ohromném množství webových stránek, které se navíc neustále zvětšuje, čím dál těžší. Dosažením tohoto cíle se zabývá právě SEO. V praxi to znamená, že je třeba stránku (resp. celou webovou prezentaci) upravit (optimalizovat) pro snadnější a účinnější indexaci webovými roboty, kteří jí poté zařazují do databáze daného vyhledávače.

Optimalizace se dělí na 2 základní složky. První jsou tzv. "off page faktory" mezi které patří vše, co se nenachází na dané (optimalizované stránce). Konkrétně se tedy jedná hlavně o odkazy z jiných stránek (i ze stejného webu).

Druhou částí jsou tzv. "on page faktory". On page faktory je vše, co se naopak vyskytuje na dané stránce. Například tedy vhodně volené názvy stránek a odkazů, pečlivá volba titulků stránek i úprava vlastního obsahu stránky webové prezentace. Právě na tuto část je nutné se patřičně zaměřit a nepodceňovat ji. Pokud není stránka dobře optimalizovaná či není optimalizovaná vůbec, je težké či spíše nemožné ji dostat na přední místa ve výsledcích vyhledávání.

Již při návrhu webové prezentace je tedy nutné brát v potaz důležitost SEO a klást důraz hlavně na on-page faktory optimalizace pro vyhledávače.

Tato problematika je velmi obsáhlá a sama o sobě by vydala na rozsáhlou knihu. Je tedy s podivem, že neexistuje snad žádná česká tištěná publikace věnující se SEO. Jediným titulem, který se mi podařilo objevit je knížka „Optimalizace pro vyhledávače - SEO" od Radima Smičky a jedná se o upravenou a knižně vydanou diplomovou práci tohoto autora. Tato publikace sice seznámí čtenáře se základními principy a metodami, ale pro účely podrobnějšího se věnování této problematice je nedostačující a čtenář je nucen se obrátit na elektronické zdroje či zahraniční publikace. Pokud však chcete jen získat základní přehled, mohu Vám ji vřele doporučit. V současné době je i volně ke stažení v elektronické podobě.

Naše nabídka v oblasti SEO

  • Máte vlastní stránky a potřebujete je optimalizovat? Nabízíme Vám poradenství, případně provedeme optimalizaci za Vás.
  • Uvažujete o nových stránkách? Pokud si od nás necháte vytvořit nové webové stránky, je jejich optimalizace pro vyhledávače součástí.
  • Chcete mít SEO "ve svých rukou"? Webové prezentace založené na našem systému pro správu obsahu WebWorks WebCreator CMS si můžete optimalizovat přesně dle svých přání a potřeb. Tento systém je navržen s maximální možnou podporou SEO a je tedy jen na Vás, jak bude poté účinná...

moderní a kvalitní web nemusí být výsadou majetných firem...
Copyright © 2006 - 2019 Jan Volejník
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2019 Jan Volejník
All rights reserved